Minőségpolitika

minőségpolitika


Küldetésnyilatkozat, az intézmény képzési vizsgáztatási céljai, alapelvek

Intézményünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyeztetett képzések körében változatos képzési és a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján folyó vizsgáztatási tevékenység folytatását tűzte ki célul.

A felmerülő piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodva folyamatosan fejlesztjük képzési kínálatunkat és bővítjük a vizsgaszervezésre vonatkozó engedélyek körét.

Célkitűzésünk, hogy partnereink elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal, igényeiket és elvárásaikat a lehető legteljesebb mértékben kielégítsük, a szakma etikai normáit követő, nemzetközi mércével is magas szintű képzésekkel elősegítsük eredményes munkavégzésüket, felkészítsük őket a munkaerő-piaci kihívásokra.

A szakmai munkánkat színvonalas, korrekt tájékoztatással, minőségi szervezési munkával, korszerű és igényes infrastrukturális feltételekkel, gyors kommunikációval kívánjuk megalapozni. A vizsgák szervezését, lebonyolítását megfelelő környezetben végezzük, a résztvevők igényeit szem előtt tartva.

Biztosítani kívánjuk résztvevőink számára a korábban megszerzett tudás mérését, értékelését és beszámítását, továbbá kompetenciáik megújítását és fejlesztését.

A tanítási-tanulási folyamatban az adott képzési program célcsoportjának leginkább megfelelő képzési és értékelési módszereket alkalmazzuk, ezáltal növeljük mindenki esélyét az eredményes tanuláshoz.

Folyamatos és őszinte, bizalmi kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn a munkáltatókkal a munkaerő-piaci igények folyamatos kontrollálása érdekében.

A minőségre vonatkozó intézményi stratégia

A felnőttképzési és vizsgaszervezési tevékenységünket a vonatkozó jogszabályi előírások szigorú betartásával végezzük. Minőségbiztosítási rendszerünk bevezetésével, fenntartásával, szükség esetén módosításával, minden területen a minőségfejlesztés alapciklusát, azaz a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás fázisait alkalmazzuk. Képzéseink minőségét és feltételeinket folyamatos fejlesztjük annak érdekében, hogy a képzéseinken résztvevő felnőttek és partnereink mind tökéletesebb szolgáltatásban részesüljenek.

Az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége

Munkatársaink azzal a felelősségtudattal végzik munkájukat, hogy szakterületükön mindenkor a legjobbat kell nyújtaniuk. Az intézmény mindazon foglalkoztatottjával megismertetjük minőségbiztosítási rendszerünket, akik közreműködnek felnőttképzési és vizsgaszervezési tevékenységünk folytatásában. Minőségbiztosítási rendszerünk egyértelműen meghatározza az érintettek felelősségi és hatáskörét, melynek maradéktalan betartását munkatársainktól elvárjuk.

A képzésben résztvevők, vizsgázók bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába

A jogszabályi előírások szerint, a minőségi képzés iránti elkötelezettségünket bizonyítva nagy hangsúlyt helyezünk a résztvevők elégedettségének mérésére. Külön minőségcélokat fogalmazunk meg a résztvevői elégedettségmérés során elérni kívánt értékek tekintetében. Az eredményeket nyilvánosságra hozzuk, a fejlesztésekbe történő visszacsatolásukról gondoskodunk. A céljainkkal esetlegesen nem összeegyeztethető eredmények jövőbeni javítása érdekében helyesbítő-megelőző intézkedéseket foganatosítunk. A fejlesztő javaslatokat a gyakorlatba a lehető leghamarabb átültetjük.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módja

Minőségpolitikánkat minden évben az önértékelés alkalmával, ezen túlmenően képzési kínálatunk és vizsgajogosultságaink minden módosítása során felülvizsgáljuk. A Minőségpolitika az intézmény felnőttképzési, vizsgaszervezési és minőségbiztosítási tevékenységét alapvetően meghatározó dokumentum, megfogalmazása, módosítása, jóváhagyása, hatályba léptetése az intézmény képviseletére jogosult vezető hatáskörébe tartozik.